اگر شما یک اپراتور و یا یک سونولوژیست با تجربه هستید که می خواهید دانش خود را در این حیطه ارتقا دهید، اگر متخصص تازه کاری هستید که ناگهان سر از یک تجربه بالینی وابسته به سونوگرافی درآورده اید و یا اگر دانشجویی هستید که میخواهید در مورد سونوگرافی زنان و مامایی بیشتر بدانید، این کتاب به شما کمک خواهد کرد دانش پایه خود را تقویت کرده و در این حیطه کارآمد و توانمند شوید.این کتاب، آراسته به زیباترین تصاویر آموزشی شده است که من تا به حال در کتب آموزشی گوناگون نظیر آن را ندیده ام.

این کتاب یک منبع عالیست. متن آن کاملا مفهومی و تصاویر منتشر شده در آن بسیار واضح و کمک کننده است. چارچوب عمومی این کتاب بسیار حرفه ای و کاربرپسند می باشد.

glowm.com

اینک مجموعه ای از دانش سونوگرافی بدون هیچ هزینه ای برای تمامی مراحل زندگی علمی هر کسی که به اینترنت دسترسی دارد، مهیا شده است. این کتاب الکترونیک رایگان که توسط دکتر آلفرد ابوحمد نگاشته شده است، در زمینه خود و با کیفیت بالای تصاویر و مطالب علمی یک انقلاب محسوب می گردد.